Mateusz Seroka

copyright OSW autor Bernard Lipiński

Specjalista w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek politologia, specjalność Stosunki Międzynarodowe i Geopolityka (2006) oraz studiów magisterskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność kroatystyka (2008). W latach 2008-2013 doktorant na Wydziale Polonistyki UW.

Raport tworzymy dzięki Waszemu wsparciu!

Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy za pośrednictwem serwisu Patronite.pl.

Zapisz się do newslettera!